Βασίλης Αναγνώστου


Βασίλης Αναγνώστου

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Υποψήφιος Διδάκτορας, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ (2021).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2011).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μaster of Αrts) «Αποτελεσματική Μάθηση» (‘Effective Learning’), Institute of Education, University of London, UK (2002).
 • Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ (1998).
 • Πτυχίο Διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιώς (1986).
 • Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ (1998).

Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας                     

 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Γ2 και Άδεια Επάρκειας Προσόντων Διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πιστοποιημένη γνώση Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2, δίπλωμα DELF Επιπέδου B2.

Πιστοποίηση Τ.Π.Ε.

 • Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Επιπέδου Β’. Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση», 2/06/2013.
 • Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Επιπέδου Α’ Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση», 26/03/2005.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονικά Συγγράματα

 • Αναγνώστου Β., (2012). «Θεματικές Περιοχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας». Αθήνα. ISBN: 978-960-93-4342-8.
 • Δεληγιάννη Αγγ. & Αναγνώστου Β., (2005). «Αξιολόγηση των Μαθητών και Προγραμματισμός της Διδακτικής Πράξης στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση  των Αγγλόφωνων Χωρών (Μ. Βρετανία, Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Αφρική)», Εκδόσεις ΜΙΝΙΒΟΟΚ, Αθήνα. ISBN: 960-7090-95-0.

Κεφάλαια σε συλλογικό τόμο

 • Ματσαγγούρας Γ. Η. & Αναγνώστου Β. (2019). «Σχολές και Λειτουργίες της Αξιολόγησης Έργου του Εκπαιδευτικού: Από την Τεχνοκρατική στην Παιδαγωγική Σχολή Αξιολόγησης», Κεφάλαιο Τρίτο στο Βιβλίο του Ματσαγγούρας Γ. Η. & Αναγνώστου Β. (2019) «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Ανάπτυξη & Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. ISBN: 978-960-612-240-8.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (Άρθρα)

 • Ματσαγγούρας Η., Αντωνίου Ι., Ρουσσάκης Ι., Αποστολόπουλος Κ., Γιαλλούση M., Πήλιουρας Π., Καδιανάκη Μ., Βέρδης Α., Μουζάκης Χ., Αναγνώστου Β., Μπινιάρη Λ. & Κασούτας Μ. (2020). «Ετήσια Έκθεση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 2020: Η Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης από το 1982 μέχρι Σήμερα. Το Θεσμικό Πλαίσιο και Περιπτώσεις Εφαρμογής του». Αθήνα: Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.. ISΒN 978-618-84024-2-3 (Τίτλος) ISSN 2653-8938 (Σειρά). http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis.
 • Ματσαγγούρας, Η., Κουζέλης, Γ., Ρουσσάκης, Ι., Αποστολόπουλος, Κ., Γιαλλούση, Μ., Καδιανάκη, Μ., Πήλιουρας, Π., Βέρδης, Α., Μουζάκης, Χ., Αναγνώστου, Β., Κασούτας Μ., Μπινιάρη, Λ. & Στυλιάρης, Ε., (2019). Ετήσια Έκθεση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 2019: «Μελέτη της Αξιολόγησης των Μαθητών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα ψηφιακά Αποθετήρια και η Αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση». Αθήνα: Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.. ISBN: 978-618-84024-1-6. http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis.
 • Ματσαγγούρας, Η., Κουζέλης, Γ., Ανδρεαδάκης, Ν., Αποστολόπουλος, Κ., Παπαζήση, Χ., Μάνεσης, Ν., Παπαϊωάννου, Μ., Μουζάκης, Χ., Αναγνώστου, Β., Κασούτας Μ., Παυλινέρη, Π. & Στυλιάρης, Ε., (2018). Ετήσια Έκθεση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 2018: «Μεταξιολόγηση της Πρώτης Γενικευμένης Εφαρμογής της Αυτο-αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου. Προτάσεις για τις Πολιτικές Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού». Αθήνα: Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.. ISBN: 978-618-84024-0-9. http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis.
 • Αναγνώστου Β. & Αβδελλή Θ. (2011). «Διερεύνηση της επάρκειας των θεματικών αξόνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των Ανεξαρτήτων Σχολείων Αγγλίας από το OFSTED». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 51, σελ. 81-99, ISSN: 1106-2177, Αθήνα.
 • Αναγνώστου Β., Αβδελλή Θ. & Κουτρομάνος Γ. (2005). «Οι επιμορφωτικές ανάγκες των Ελλήνων εκπαιδευτικών στη Μεγάλη Βρετανία». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 39, σελ. 19-38, ISSN: 1106-2177, Αθήνα.
 • Αναγνώστου, Β. (2005). «Η επίδραση του ‘‘περιβάλλοντος’’ στη διδασκαλία και μάθηση της γραπτής έκφρασης», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 140, σελ. 79-93, μέρος δεύτερο, ISSN: 1105-3968, Αθήνα.
 • Αναγνώστου, Β. (2004). «Η επίδραση του ‘‘περιβάλλοντος’’ στη διδασκαλία και μάθηση της γραπτής έκφρασης», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 138-139, σελ. 31-45, μέρος πρώτο, ISSN: 1105-3968, Αθήνα.
 • Aναγνώστου Β. (2001). «Διόρθωση Εκθέσεων – για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», παιδαγωγικό περιοδικό «Ανοιχτό Σχολείο»,  τεύχος 80, σελ. 17-19, Αθήνα.
 • Aναγνώστου Β. (2000). «Διδασκαλία παραγράφου – για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», παιδαγωγικό περιοδικό «Ανοιχτό Σχολείο», τεύχος 76, σελ. 12-15, Αθήνα.
 • Aναγνώστου Β. & Αβδελλή Θ., (1999). «Λειτουργία Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών Εργαζομένων Γονέων (Δ.Α.Μ.Ε.Γ.)», παιδαγωγικό περιοδικό «Ανοιχτό Σχολείο», τεύχος 72, σελ. 20-25, Αθήνα.

 

Εισηγήσεις σε συνέδρια

 • «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ανακοίνωση με τίτλο «Επιλογή Διευθυντών/-τριών Σχολικών Μονάδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Προτεραιότητες και Συνέπειες». Από 25 Σεπτεμβρίου 2020 Έως 27 Σεπτεμβρίου 2020. Διοργανωτής: Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκεια Τοσίτσεια, Αθήνα. https://www.dropbox.com/s/p0lo3wwxg73zmgx/5%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20-%20%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%91%27.pdf?dl=0 (Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Α΄’, σελ. 180-191).
 • «Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης / ξένης – Νέες τάσεις», Διεθνές Συνέδριο. Ανακοίνωση με τίτλο «Το Ελληνικό Σχολείο στις Αγγλόφωνες Χώρες. Προγραμματισμός και Αξιολόγηση της Διδακτικής Πράξης». Από 1 Απριλίου 2005 Έως 3 Απριλίου 2005. Διοργανωτής: Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α) Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας): 32 έτη και 1 μήνας περίπου.

Β) Συνολική διδακτική υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας): 20 έτη και 2 μήνες περίπου σε δημοτικά σχολεία του Πειραιά, της επαρχίας και του Λονδίνου.

Γ) Συνολική διοικητική υπηρεσία: 9 έτη περίπου.

Θέσεις Διοικητικής ευθύνης:

 • Προϊστάμενος Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης & Επιστημονικό Προσωπικό στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) με θητεία από 19/09/2017 έως 31/08/2020.
 • Διευθυντής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας (Ε.Α.Ε.Π.) με θητεία από 10/08/2011 έως 24/06/2015.
 • Συντονιστής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής στην Μ. Βρετανία & Ιρλανδία με θητεία από 08/07/2005 έως 17/08/2007.

ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Προσπάθεια ίδρυσης του πρώτου κέντρου έρευνας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στην Ελλάδα για ανηλίκους και ενηλίκους.
 • Δημιουργική γραφή και δημοσίευση διηγημάτων του σε διαγωνισμούς και σε συλλογικούς τόμους (Eλλάδα ως φιλοσοφική, ανθρωπολογική και εθνοψυχιατρική διαστάσεις).
 • Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.).
 • Μέλος του Διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.
 • Αξιολογητής στο Μητρώο Αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εθνική Μονάδα - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
 • Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).
Περιοδικό Ηθική Τεύχος 12 (2019)
ΝΕΟ VIDEO
Γιώργος Ν. Πολίτης για το νέο βιβλίο του Αντώνη Παπαρίζου "Πολιτική και Θρησκεία"
9 Νοεμβρίου 2022

Απόσπασμα από τη συμμετοχή του Γιώργου Ν. Πολίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Παπαρίζου, Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο "Πολιτική και Θρησκεία. Οι έξη ελληνικοί Πολιτισμοί", που διοργανώθηκε από τον Ιανό και τις εκδόσεις Παπαζήση στις 19/10/2022.
 

Δείτε περισότερα
Γιώργος Ν. Πολίτης για το νέο βιβλίο του Αντώνη Παπαρίζου Πολιτική και Θρησκεία
ΝΕΟ VIDEO
Πώς η Παιδεία μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας; Γ.Ν. Πολίτης
17 Δεκεμβρίου 2019

Ομιλία Γιώργου Ν. Πολίτη για τη σχέση παιδείας και πολιτικής με στενή αναφορά στα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά τεκταινόμενα.

Δείτε περισότερα
Πώς η Παιδεία μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας; Γ.Ν. Πολίτης
ΝΕΟ VIDEO
Γιώτα Βάσση - Το ελληνικό παραμύθι «Ένα σπιτάκι για τη Σάλλυ» στα αραβικά
17 Δεκεμβρίου 2019

Με πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου, ένα παραμύθι με πρωταγωνιστή ένα μικρό σαλιγκάρι πρόσφυγα μεταφράστηκε στα αραβικά για να φτάσει στα χέρια προσφυγόπουλων που ζουν στην Ελλάδα.

Δείτε περισότερα
Γιώτα Βάσση - Το ελληνικό παραμύθι Ένα σπιτάκι για τη Σάλλυ στα αραβικά
ΝΕΟ VIDEO
Οι ευκαιρίες είμαστε εμείς. Βασίλης Τσακίρογλου. TEDxPatras
17 Δεκεμβρίου 2019

Το νόημα της "ευκαιρίας" σαν αστικός μύθος. Πώς οι ανθρώπινες επιλογές δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ευημερίας.

Δείτε περισότερα
Οι ευκαιρίες είμαστε εμείς. Βασίλης Τσακίρογλου. TEDxPatras
ΝΕΟ VIDEO
Τι είναι Ηθική; Αποστολόπουλος Πέρρος Παναγιώτης. Ακαδημία Πλάτωνος.
17 Δεκεμβρίου 2019

Αποστολόπουλος Πέρρος Παναγιώτης. Ανοιχτό σεμινάριο Ηθικής Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος, καθώς και διάλογος με τους συμμετέχοντες.

Δείτε περισότερα