Μαρία- Άρτεμις Κολλινιάτη


Μαρία- Άρτεμις Κολλινιάτη

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 16/02/2020-15/02/2022: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY), για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα „Local governance and Human Rights: the hotspots in the Aegean.“  
 • 01/07/2019-28/02/2020: Technische Universität Darmstadt, Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, Υπότροφος από το πρόγραμμα Career Bridging Grant -Ingenium.   
 • 01/01/2018-01/07/2019: Γονική άδεια και γονική προστασία.     
 • 01/09/2017-08/11/2017: Ολοκλήρωση και κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης.
 • 15/02/2016-30/08/2017: Technische Universität Darmstadt, Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης, Γερμανία.  Ερευνήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο “REPOS II” (Social cohesion and indebted municipalities. MAXQDA software), Χρηματοδότηση από το Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Γερμανία.     
 • 28/09/2015-16/03/2016: University of Glasgow, Τμήμα Νομικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ερευνήτρια επισκέπτρια. 
 • 01/07/2014-01/07/2015: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Ερευνήτρια στο “Reformability of Political Systems in times of crisis: The example of financial consolidation in German and Greek municipalities” (REPOS), (Ανάλυση ενδογενών και εξωγενών αιτίων του δημοσιονομικού προβλήματος υπερχρεωμένων δήμων. Λογισμικό MAXQDA). Χρηματοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το BMBF της Γερμανίας.
 • 12/10/2016-08/11/2017: Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης, Διδακτορική ερευνήτρια.
 • 14/10/2013-11/10/2016: Πανεπιστήμιο Αμβέρσας, Βέλγιο. Διδακτορική ερευνήτρια.
 • 01/10/2010 – 01/01/2011: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλής και Δημήτρης Τσάτσος, Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη νομοθεσία Καλλικράτη Ν.3852/2010.
 • 16/02/2010- 15/09/2010: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ερευνήτρια στο «Έρευνα στη νομοθεσία Καλλικράτη, Μελέτη περίπτωσης: Νομός Μαγνησίας, δήμος Τρικάλων».
 • 01/10/2009- 15/02/2010: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα. Ερευνήτρια του «Ετήσιου βιβλίου για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού τοπικού επιπέδου».
 • 02/02/2009- 30/09/2009: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα. Ερευνήτρια πολιτικών επιστημών στο έργο «Τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο».
 • 02/12/2008- 01/02/2009: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα. Ερευνήτρια στην «Έρευνα Δημοτικού συμβούλου στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
 • 01/11/2008- 01/12/2008: Κέντρο Μελετών Μετανάστευσης - Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ερευνήτρια στην «Έρευνα για τα εθνικά και διεθνή προγράμματα για τους πρόσφυγες».
 • 01/10/2008-30/10/2008: Κέντρο Μελετών Μετανάστευσης - Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ερευνήτρια πολιτικών επιστημών στην «Έρευνα για Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για μετανάστες και πρόσφυγες».
 • 15/06/2005-15/06/2017: Συμμετοχή σε παραστάσεις ως επαγγελματίας ηθοποιός.  

Εκπαίδευση

 • 12/10/2016-08/11/2017: Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης, Κατάθεση διδακτορικού: 8 Νοεμβρίου 2017; Υποστήριξη διδακτορικού: 10 Μαϊου 2018 (Βαθμός: Magna Cum Laude).  
 • 14/10/2013-11/10/2016: Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, Νομική Σχολή, Διατμηματικό διδακτορικό πρόγραμμα Globalization and Legal Theory –University of Antwerp, University of Glasgow, Tilburg University.   
 • 15/10/2011-15/07/2013: Mεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία /Ηθική, Σχολή Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός: 9,70/ 10,00 - Άριστα)
 • 15/10/2009-15/07/2011: Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός: 8.00 / 10.00)
 • 15/10/2004-10/11/2008: Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός: 7.59 / 10.00) -10η καλύτερη φοιτήτρια σε ένα σύνολο 128 φοιτητών. 
 • 15/09/2002-15/06/2005: Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου (Δίπλωμα Υποκριτικής)

 Εκπαίδευση –Χειμερινά Σχολεία  

 • 17/02/2014 -28/02/2014: University of Stockholm, Σουηδία, Χειμερινό Σχολείο, Τίτλος προγράμματος: Global Legal Research and Information Management (GRiM)
 • 26/01/2014 -07/02/2014: University of Lucerne, Ελβετία, Χειμερινό Σχολείο, Τίτλος προγράμματος: Global Law - Text and Normativity in a Global Context (GL-TeNOR)

Δημοσιεύσεις

 • 2021: με Stolzenberg P., Hlepas N-K., κεφάλαιο βιβλίου: “Fiscal Consolidation in German and Greek Local Governments: Reform Attempts, Supervision and Local Measures.” In: Geissler R., Hammerschmid G., Raffer C. (eds) Local Public Finance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67466-3_15
 • 2020:"Human rights and collective goods: a non - individualistic approach", Ηθική, https://doi.org/10.12681/ethiki.22774
 • 2019: Human rights and positive obligations to healthcare: reading the European Convention on Human Rights through Joseph Raz’s theory of rights, Baden-Baden: Nomos.   
 • 2019:Κεφάλαιο: Local public finance in Greece, pp 111-121; at René Geißler et al. (ed.), Local public finance in Europe. Hertie School / Bertelsmann Stiftung: Gütersloh.
 • 2018: με Ιωάννης Ψυχάρης, κεφάλαιο βιβλίου: «Ενδογενείς και εξωγενείς αιτίες του δημοσιονομικού προβλήματος του δήμου Αμαρουσίου», σσ 158-178; στο Χλέπας, Νίκος-Κομνηνός (επ.), Δημοσιονομική εξυγίανση στην τοπική αυτοδιοίκηση: Προβλήματα και διέξοδοι υπό συνθήκες κρίσης, Παπαζήση: Αθήνα.
 • 2017: με Philipp Stolzenberg, Georgios Terizakis, Nikolaos-Komninos Hlepas, ‘Fiscal Consolidation in Greek and German Municipalities: Strategies, Discourses and Social Cohesion,’ in Jahrbuch des Föderalismus 2017, Baden-Baden: Nomos.   

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • 08/02/2021: Διαδικτυακή παρουσίαση σε colloquium Διεθνών Σχέσεων στο TU Darmstadt, Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης. Τίτλος παρουσίασης: „Human Rights and islands: the hotspots of the North and Southeastern Aegean.“
 • 03/02/2021:Διαδικτυακή παρουσίαση στο colloquium Norms and Changes in Global Politics στο Giessen University, Giessen graduate centre for social sciences, business, economics and law. Τίτλος παρουσίασης: „Human Rights and port cities: the hotspots of the North and Southeastern Aegean.“
 • 04/04/2016:King´s College London, The Dickson Poon School of Law, IGLRC 2016 Conference, United Kingdom. Τίτλος παρουσίασης: “Anti-universality of human rights and the double dimension rights.”
 • 04/07/2015: University of Edinburgh, Society for Applied Philosophy Annual Conference 2015, Chairperson στην παρουσίαση: “Human Rights Through Practice: a defense of a bottom-up approach to the concept of human rights” Jovana Davidovic (University of Iowa).   
 • 20/05/2015: Tilburg University, School of Law, the Netherlands. Τίτλος παρουσίασης: “D v UK Case law by the European Court of Human Rights and the collective good.”
 • 26/10/2014: London School of Economics and Political Science (LSE), School of Law, UK IVR 2014 Conference, United Kingdom. Presentation title: “De-juridification and the Razian collective good: The Greek crisis”
 • 05/08/2013: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Ελλάδα. 23rd World Conference of Philosophy, Presentation title: The right to sexual freedom. Robert Nozick, Consequentialism.

Χρηματοδότηση με τη μορφή Υποτροφίας

 • 16/02/2020-16/02/2022: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY): Υποτροφία για Μεταδιδακτορική Έρευνα.
 • 01/07/2019-28/02/2020: Career Bridging Grant –Ingenium –TU Darmstadt  

Διδασκαλία στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 • 01/03/2021-31/07/2021 (online/εξ αποστάσεως) & 01/03/2020-30/07/2020 (online/εξ αποστάσεως): Διδασκαλία στο Προπτυχιακό πρόγραμμα: Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.   
 • 14/04/2021-14/07/2021 (online/ εξ αποστάσεως) & 16/04/2020-16/07/2020 (online/ εξ αποστάσεως): Διδασκαλία Μεταπτυχιακού Μαθήματος: Human Rights and forced migration, Technische Universität Darmstadt, Institute for Political Science, Germany [συνεργασία του TU Darmstadt και του Goethe University Frankfurt -φοιτητες από τα MA προγράμματα  ́Governance and Public  Policy ́,  ́Political  Theory ́, και   ́Peace and Conflict Studies ́].  
 • 04/11/2020-10/02/2021 (online / εξ αποστάσεως) & 14/10/2019-10/02/2020 (δια ζώσης): Διδασκαλία Μεταπτυχιακού Μαθήματος: Human Rights and environmental protection: theory and practice,  Technische  Universität  Darmstadt,  Institute  for  Political  Science,  Germany    [συνεργασία του  TU  Darmstadt  and  Goethe  University  Frankfurt    -φοιτητές από τα  MA  προγράμματα   ́Governance  and  Public  Policy ́,   ́Political  Theory ́,  και   ́Peace and Conflict Studies ́].     
 • 15/10/2016-15/02/2017 (δια ζώσης): Διδασκαλία Μεταπτυχιακού Μαθήματος: Human Rights and environmental protection: theory and practice,  Technische  Universität  Darmstadt,  Institute  for  Political  Science,  Germany    [συνεργασία του  TU  Darmstadt  and  Goethe  University  Frankfurt    -φοιτητές από τα  MA  προγράμματα   ́Governance  and  Public  Policy ́,   ́Political  Theory ́,  και   ́Peace and Conflict Studies ́].      
 • 01/10/2015-07/12/2015 (δια ζώσης): Διδασκαλία BA Tutorials: Jurisprudence, University of Glasgow, School of Law, Ηνωμένο Βασίλειο.

Γλώσσες

 • Ελληνικά (Μητρική)
 • Αγγλικά (Άριστα)
 • Γερμανικά (B1)     
 • Γαλλικά (B1)

 

Περιοδικό Ηθική Τεύχος 12 (2019)
ΝΕΟ VIDEO
Γιώργος Ν. Πολίτης για το νέο βιβλίο του Αντώνη Παπαρίζου "Πολιτική και Θρησκεία"
9 Νοεμβρίου 2022

Απόσπασμα από τη συμμετοχή του Γιώργου Ν. Πολίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Παπαρίζου, Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο "Πολιτική και Θρησκεία. Οι έξη ελληνικοί Πολιτισμοί", που διοργανώθηκε από τον Ιανό και τις εκδόσεις Παπαζήση στις 19/10/2022.
 

Δείτε περισότερα
Γιώργος Ν. Πολίτης για το νέο βιβλίο του Αντώνη Παπαρίζου Πολιτική και Θρησκεία
ΝΕΟ VIDEO
Πώς η Παιδεία μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας; Γ.Ν. Πολίτης
17 Δεκεμβρίου 2019

Ομιλία Γιώργου Ν. Πολίτη για τη σχέση παιδείας και πολιτικής με στενή αναφορά στα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά τεκταινόμενα.

Δείτε περισότερα
Πώς η Παιδεία μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας; Γ.Ν. Πολίτης
ΝΕΟ VIDEO
Γιώτα Βάσση - Το ελληνικό παραμύθι «Ένα σπιτάκι για τη Σάλλυ» στα αραβικά
17 Δεκεμβρίου 2019

Με πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου, ένα παραμύθι με πρωταγωνιστή ένα μικρό σαλιγκάρι πρόσφυγα μεταφράστηκε στα αραβικά για να φτάσει στα χέρια προσφυγόπουλων που ζουν στην Ελλάδα.

Δείτε περισότερα
Γιώτα Βάσση - Το ελληνικό παραμύθι Ένα σπιτάκι για τη Σάλλυ στα αραβικά
ΝΕΟ VIDEO
Οι ευκαιρίες είμαστε εμείς. Βασίλης Τσακίρογλου. TEDxPatras
17 Δεκεμβρίου 2019

Το νόημα της "ευκαιρίας" σαν αστικός μύθος. Πώς οι ανθρώπινες επιλογές δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ευημερίας.

Δείτε περισότερα
Οι ευκαιρίες είμαστε εμείς. Βασίλης Τσακίρογλου. TEDxPatras
ΝΕΟ VIDEO
Τι είναι Ηθική; Αποστολόπουλος Πέρρος Παναγιώτης. Ακαδημία Πλάτωνος.
17 Δεκεμβρίου 2019

Αποστολόπουλος Πέρρος Παναγιώτης. Ανοιχτό σεμινάριο Ηθικής Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος, καθώς και διάλογος με τους συμμετέχοντες.

Δείτε περισότερα